E-Sertifika Programları Hakkında

e-Sertifika, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi bünyesinde hazırlanan sertifika programlarını içerir. Bu kapsamda, güncel bilimsel gelişmeler ve sektörel gereksinimler gözetilerek, geniş bir yelpazede çok sayıda sertifika programı katılımcılara sunulur. e-Sertifika Programları her yıl; Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere üç ayrı dönemde açılır. Uzaktan öğretim yöntemine göre tasarlanan e-Sertifika Programlarında dersler https://esertifika.mgu.edu.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilir. Bu sayede, herkes için, her zaman, her ortamda öğrenme ve kişisel gelişim fırsatı sunulur. Siz de e-Sertifika programlarından birine katılarak, bu fırsattan yararlanabilir; hayatınızda yeni bir kapı açabilirsiniz.

Kimler Başvurabilir?

e-Sertifika Programlarına herkes başvurabilir. E-Sertifika Programlarına başvurular https://esertifika.mgu.edu.tr üzerinden yapılacaktır. Başvuru ve kayıt ile ilgili işlemler hakkında ayrıntılı bilgiye https://esertifika.mgu.edu.tr veya https://uzem.mgu.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

e-Sertifika Programlarına Kayıt Bedeli

Kurs dönemi kayıt bedelleri programlara göre değişiklik göstermektedir. Kurslar başlamadan duyurulacaktır.

Programların İşleyişi ve Öğrenme Ortamları

e-Sertifika Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin e-Sertifika Programları sitesinde giriş hesapları açılacaktır.

e-Sertifika programlarına kayıt yaptıran öğrenciler uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış dijital ders kitapları ve internet ortamında verilen hizmetlerden yararlanarak sertifika sınavlarına hazırlanabileceklerdir. e-Sertifika Programlarında basılı kitap gönderimi yapılmamaktadır. Katılımcılara ders notları dijital  formatta sunulmaktadır.  Katılımcılar sınavlarda, ders içeriklerinden sorumludurlar.

E-Sertifika programları belli dönemlerde  açılmaktadır. İlk dönem e-Sertifika dersleri Ocak 2021'de başlayacaktır.

Programların işleyişi ve öğrenme ortamları hakkında ayrıntılı bilgiye, her dersin ana sayfasından ulaşabilecektir

Sınavlar

e-Sertifika Programlarının sınavları E-SERTİFİKA Sistemi (https://esertifika.mgu.edu.tr) üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Programın bitiminden bir hafta sonra sınav gerçekleşecektir. Sınav tarihi hakkında bilgi, mgu.edu.tr ve esertifika.mgu.edu.tr sayfasından verilecektir.

Başarı ölçütleri ve Sertifika Belgesi

e-Sertifika programlarındaki derslerden başarılı olmak için sınavda 100 tam puan üzerinden en az 60 almak gerekmektedir. Sınav sonunda öğrencilerin derslerdeki başarı durumunu gösteren Sınav Sonuç Belgesi internette yayınlanacaktır. Bir programdaki derslerden başarılı olan öğrenciler programa ait sertifikayı almaya hak kazanacaklardır. e-Sertifika Programlarında sertifika almaya hak kazanan öğrenciye sertifika belgesi sınav tarihinden 2 hafta sonra gönderilmeye başlanacaktır.

Yeniden Sınava Girme

e-Sertifika sınavından başarısız olan adaylara iki hafta içinde tekrar sınav hakkı tanınacaktır. Belli bir ücret karşılığında adaylar tekrar sınava girebileceklerdir.

Kayıt Yenileme

İzleyen sertifika dönemlerinde daha önceki dönemlerde başarısız olunan dersler için kayıt yenileme olanağı bulunmaktadır. Kayıt yenileme işlemi yapmak için herhangi bir süre sınırlaması yoktur, bireyler başarısız oldukları sertifika programına diledikleri sertifika döneminde kayıt yenileme işlemi yaparak devam edebilir. e-Sertifika Programlarının kayıt yenileme bedeli ilan edilecektir.

e-Sertifika Programlarında Ders çalışma Süreci

e-Sertifika programına kayıt yaptırdıktan sonra öğrenciler her hafta ders müfredatına göre belli sayıda konuları çalışarak, programın öğretim dönemini değerlendirmelidir. e-Sertifika Programlarındaki müfredata ilgili programın sayfasından erişilebilmektedir.

Önemli Tarihler

e-Sertifika Programlarının kayıt başvuruları, derslerin başlangıcı, sınavlar gibi dönemlerin tarihlerine https://mgu.edu.tr ve https://esertifika.mgu.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yönerge

e-Sertifika Programları öğretim esasları ve sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi e-Sertifika Programları Yonergesi belgesini inceleyebilirsiniz.