Temel Armoni

Dr. İlker Deniz Başuğur

Programın Genel Profili

Program "Temel Müzik Teorisi" kapsamına giren dört ana başlık üzerine kuruludur. Programda Video ve Online dersler bulunmaktadır. Bunun yanında dijital materyaller yer almaktadır. 

Programa kayıt yaptıran öğrenciler; video derslerin yanı sıra e-kitaplardan ve PDF formatında hazırlanmış ders notlarından ve her konudan sonra yapılan mini testlerden yararlanarak sınavlarına hazırlanabileceklerdir.

Dersler Sanal Sınıf ortamında yapılacaktır. Ders müfredatına göre ders videoları takip edilecektir. Sanal Sınıf ortamı en az 5 kişilik olacaktır. 

Kimler Katılabilir

Program müzik teorisi temel düzey olduğundan herkese açıktır. Yine de sınıf düzeyini görmek ve gerekirse dersi şubelendirmek açısından "teori giriş testi" uygulanacaktır. Ayrıca Konservatuvar ve müzik bölümlerine hazırlanan öğrenciler için teorik konuları öğrenmeleri ve temel oluşturmaları açısından faydalı olacaktır.   

Programın Amacı ve Öğrenme Çıktıları

Program müzik teorisinin dört temel adımını içerir (Temel Müzik/Notasyon Bilgileri, Aralıklar, Diziler,  Akorlar) Programın amacı, kursiyerlerde bu dört temel adımın uygulamaya (çalmaya/söylemeye) alt yapı sağlayacak şekilde oturmasını sağlamak ve müzikal okur yazarlık becerisi kazandırmaktır.


Öğretim Materyalleri ve Öğrenme Süreci 

Öğrenme sürecinde takip edilecek konuların yazılı materyalleri kütüphane kısmında paylaşılacaktır. Bunun dışında görsel ve işitsel medyalarla desteklenecek süreç, yalnızca teorik değil uygulamalı olarak da işlenecektir.  Konular ait videolar derse katılamayan ya da konuları sonradan tekrar etmek isteyen kursiyerlerimiz için sayfamızda yer alacaktır. Bu sayede her kursiyer istediği zaman ve süre ile kendi kişisel gelişimini kendisi yönetebilecektir. Ayrıca yapılacak canlı derslerle oluşacak interaktif ortamda, anlaşılmayan konular soru-cevap şeklinde tekrar edilebilecektir. 


Ölçme ve Değerlendirme

Kursiyerlerin her konu bitiminde küçük değerlendirme sınavlarına tabi tutulacağı program sonunda tüm konuların yer alacağı bir yazılı sınav yapılacaktır. 

Program Ücreti

1200 TL (KDV Dahil)

Ders Müfredatı

- Temel Müzik Bilgileri (Müzik yazısında kullanılan temel araçlar, sesli ve sessiz süre birimleri,anahtarlar)

- Müzikte Ritim (Vuruş, ölçü ve zaman kavramları, uzatma bağı ve noktası, gruplama)

TEMEL MÜZİK VE NOTASYON BİLGİLERİ

-          Müzik Yazısında Kullanılan Temel Ögeler

-          Sesli ve Sessiz Süreler

-          Uzatma Bağı ve Noktası

-          Anahtarlar

-          Değiştirme İşaretleri

MÜZİKTE RİTİM

-          Vuruş

-          Ölçü ve Zaman

-          Ölçü Çeşitleri (Basit-Bileşik-Karma Ölçüler)

-          Gruplama

MÜZİK YAZISINDA KULLANILAN İŞARET, TERİM VE KISALTMALAR

-          Tempo Terimleri

-          İfade Terimleri

-          Nüans Terimleri

-          Artikülasyon Terimleri

-          Kısaltma İşaretleri          

ARALIKLAR        

-          Müzikte Aralık Kavramı

-          Aralık Çeşitleri

-          Aralıkların Adlandırılması ve Sınıflandırılması

-          Tam Aralıklar, Büyük-Küçük Aralıklar, Aralıkların Eksik ve Artık Durumları

ARALIKLARIN ÇEVRİMİ VE HESAPLANMASI

-          Aralıkların Çevrimi

-          Aralıkların Hesaplanma Yöntemleri

BASİT VE BİLEŞİK ARALIKLAR

-          Basit Aralıkların Hesaplanması

-          Bileşik Aralıkların Hesaplanması

(Bu bölüm sonunda konuların anlaşılma düzeyini ölçme amaçlı mini test uygulanacaktır).

DİZİLER

-          Genel Olarak Dizi Kavramı

-          Diyatonizm, Kromatizm

-          Orta Çağ ve Rönesansta Kullanılan Temel Diziler

TONALİTE BELİRTEN DİZİLER

-          Tonalite Kavramı ve Temel Gereklilikleri

-          Majör ve Minör Diziler

-          Alterasyon

-          Minör ve Majör Dizilerin İlgili Tonaliteleri

DONANIM

 

-          Pisagor Beşliler Çemberi, Diyez ve Bemol Sırası

-          Donanım Hesaplama Yöntemleri

-          Tonalite İsmine Göre Donanım Bulma

-          Donanıma Göre Tonalite İsmi Belirleme

 

(Bu bölüm sonunda konuların anlaşılma düzeyini ölçme amaçlı mini test uygulanacaktır).

AKORLAR

-          Akor Kavramı ve Kuruluşu

-          Kök Akorlar

-          Majör, Minör, Eksik, Artık Akorlar

AKORLARIN ÇEVRİMİ

-          1. Çevrim Akorlar

-          2. Çevrim Akorlar

KÖK VE ÇEVRİM AKORLAR

-          Kök ve Çevrim Akorlar Üzerine Kuruluş Alıştırmaları

(Bu bölüm sonunda konuların anlaşılma düzeyini ölçme amaçlı mini test uygulanacaktır).

Temel Müzik Teorisi

Dr. İlker Deniz Başuğur

Programın Genel Profili

Program "Temel Müzik Teorisi" kapsamına giren dört ana başlık üzerine kuruludur. Programda Video ve Online dersler bulunmaktadır. Bunun yanında dijital materyaller yer almaktadır. 

Programa kayıt yaptıran öğrenciler; video derslerin yanı sıra e-kitaplardan ve PDF formatında hazırlanmış ders notlarından ve her konudan sonra yapılan mini testlerden yararlanarak sınavlarına hazırlanabileceklerdir.

Dersler Sanal Sınıf ortamında yapılacaktır. Ders müfredatına göre ders videoları takip edilecektir. Sanal Sınıf ortamı en az 5 kişilik olacaktır. 

Kimler Katılabilir

Program müzik teorisi temel düzey olduğundan herkese açıktır. Yine de sınıf düzeyini görmek ve gerekirse dersi şubelendirmek açısından "teori giriş testi" uygulanacaktır. Ayrıca Konservatuvar ve müzik bölümlerine hazırlanan öğrenciler için teorik konuları öğrenmeleri ve temel oluşturmaları açısından faydalı olacaktır.   

Programın Amacı ve Öğrenme Çıktıları

Program müzik teorisinin dört temel adımını içerir (Temel Müzik/Notasyon Bilgileri, Aralıklar, Diziler,  Akorlar) Programın amacı, kursiyerlerde bu dört temel adımın uygulamaya (çalmaya/söylemeye) alt yapı sağlayacak şekilde oturmasını sağlamak ve müzikal okur yazarlık becerisi kazandırmaktır.


Öğretim Materyalleri ve Öğrenme Süreci 

Öğrenme sürecinde takip edilecek konuların yazılı materyalleri kütüphane kısmında paylaşılacaktır. Bunun dışında görsel ve işitsel medyalarla desteklenecek süreç, yalnızca teorik değil uygulamalı olarak da işlenecektir.  Konular ait videolar derse katılamayan ya da konuları sonradan tekrar etmek isteyen kursiyerlerimiz için sayfamızda yer alacaktır. Bu sayede her kursiyer istediği zaman ve süre ile kendi kişisel gelişimini kendisi yönetebilecektir. Ayrıca yapılacak canlı derslerle oluşacak interaktif ortamda, anlaşılmayan konular soru-cevap şeklinde tekrar edilebilecektir. 


Ölçme ve Değerlendirme

Kursiyerlerin her konu bitiminde küçük değerlendirme sınavlarına tabi tutulacağı program sonunda tüm konuların yer alacağı bir yazılı sınav yapılacaktır. 

Program Ücreti

1200 TL (KDV Dahil)

Ders Müfredatı

- Temel Müzik Bilgileri (Müzik yazısında kullanılan temel araçlar, sesli ve sessiz süre birimleri,anahtarlar)

- Müzikte Ritim (Vuruş, ölçü ve zaman kavramları, uzatma bağı ve noktası, gruplama)

TEMEL MÜZİK VE NOTASYON BİLGİLERİ

-          Müzik Yazısında Kullanılan Temel Ögeler

-          Sesli ve Sessiz Süreler

-          Uzatma Bağı ve Noktası

-          Anahtarlar

-          Değiştirme İşaretleri

MÜZİKTE RİTİM

-          Vuruş

-          Ölçü ve Zaman

-          Ölçü Çeşitleri (Basit-Bileşik-Karma Ölçüler)

-          Gruplama

MÜZİK YAZISINDA KULLANILAN İŞARET, TERİM VE KISALTMALAR

-          Tempo Terimleri

-          İfade Terimleri

-          Nüans Terimleri

-          Artikülasyon Terimleri

-          Kısaltma İşaretleri          

ARALIKLAR        

-          Müzikte Aralık Kavramı

-          Aralık Çeşitleri

-          Aralıkların Adlandırılması ve Sınıflandırılması

-          Tam Aralıklar, Büyük-Küçük Aralıklar, Aralıkların Eksik ve Artık Durumları

ARALIKLARIN ÇEVRİMİ VE HESAPLANMASI

-          Aralıkların Çevrimi

-          Aralıkların Hesaplanma Yöntemleri

BASİT VE BİLEŞİK ARALIKLAR

-          Basit Aralıkların Hesaplanması

-          Bileşik Aralıkların Hesaplanması

(Bu bölüm sonunda konuların anlaşılma düzeyini ölçme amaçlı mini test uygulanacaktır).

DİZİLER

-          Genel Olarak Dizi Kavramı

-          Diyatonizm, Kromatizm

-          Orta Çağ ve Rönesansta Kullanılan Temel Diziler

TONALİTE BELİRTEN DİZİLER

-          Tonalite Kavramı ve Temel Gereklilikleri

-          Majör ve Minör Diziler

-          Alterasyon

-          Minör ve Majör Dizilerin İlgili Tonaliteleri

DONANIM

 

-          Pisagor Beşliler Çemberi, Diyez ve Bemol Sırası

-          Donanım Hesaplama Yöntemleri

-          Tonalite İsmine Göre Donanım Bulma

-          Donanıma Göre Tonalite İsmi Belirleme

 

(Bu bölüm sonunda konuların anlaşılma düzeyini ölçme amaçlı mini test uygulanacaktır).

AKORLAR

-          Akor Kavramı ve Kuruluşu

-          Kök Akorlar

-          Majör, Minör, Eksik, Artık Akorlar

AKORLARIN ÇEVRİMİ

-          1. Çevrim Akorlar

-          2. Çevrim Akorlar

KÖK VE ÇEVRİM AKORLAR

-          Kök ve Çevrim Akorlar Üzerine Kuruluş Alıştırmaları

(Bu bölüm sonunda konuların anlaşılma düzeyini ölçme amaçlı mini test uygulanacaktır).