Türk Musikisinde Terkibler

Doç. Dr. Emrah Hatipoğlu

Programın Genel Profili

Programda Video ve Online dersler bulunmaktadır. Bunun yanında dijital materyaller yer almaktadır.

Programa kayıt yaptıran öğrenciler; video derslerin yanı sıra e-kitaplardan ve PDF formatında hazırlanmış ders notlarından ve her konudan sonra yapılan mini testlerden yararlanarak sınavlarına hazırlanabileceklerdir.

Dersler Sanal Sınıf ortamında yapılacaktır. Ders müfredatına göre ders videoları takip edilecektir.

Sanal Sınıf ortamı en az 5 kişilik olacaktır. 5 kişinin altında kayıt yapılması halinde program açılmayacak ve ücretler iade edilecektir.

Kimler Katılabilir

Terkîblerin öğrenilebilmesi için öğrencinin; perde okuma yani solfej veya porte üzerindeki nota isim ve temel makâm bilgisine sahip olması gerekir.

Programın Amacı ve Öğrenme Çıktıları

Program, Türk mûsikîsi makâm ve terkîb anlayışını, gelenekli ve günümüz bakış açısıyla değerlendirerek karşılaştırmalı ele almayı amaçlamaktadır.

Programı tamamlayan öğrenciler, Makâm ve Terkîb konularında bilgi sahibi olurlar. Makâm müziğini gelenekli yönüyle öğrenir, Terkîblerin nasıl oluştuğunu bilir ve 200'e yakın terkîb hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğretim Materyalleri ve Öğrenme Süreci

"Türk Mûsikîsinde Terkîbler" Program süresi 16 haftadır. Her konuya ait Video ve ders notları bulunmaktadır. Toplamda ... dk (... Saat) Video ders bulunmaktadır. Ders malzemelerine 7/24 erişilebilmektedir.

Her dersten sonra minik testler yapılmaktadır.

Dersler haftada bir gün (40+40=80 dakika) olmak üzere eş zamanlı olarak yapılacaktır. Eş zamanlı dersler. Google Meet üzerinden sürdürülecektir. Kaydolurken verilen gmail e-posta adresine ders linkleri gönderilecektir. Yapılan dersler tekrar seyredilebilecektir.

Dersin başladığı hafta ayrıca eş zamanlı tanıtım dersi yapılacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme

"Türk Mûsikîsinde Terkîbler" e-Sertifika Programından başarılı olmak için sınavda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekmektedir.

Öğrencinin başarılı olabilmesi, programda verilen konuları dikkatli takip etmesiyle gerçekleşecektir. Buna göre öğrencinin programı tamamlayabilmesi için temel olarak;

1. Makâm ve Terkîb kavramlarını,

2. Derste öğretilen terkîbleri

genel hatlarıyla bilmesi gerekmektedir.

Başarılı olan katılımcılar, programa ait “Sertifika” almaya hak kazanacaklardır. Başarılı olamayan katılımcılar izleyen sertifika dönemlerinde kayıt yenileme yapabilir. Kayıt yenileme işlemi yapmak için herhangi bir süre sınırlaması yoktur, bireyler başarısız oldukları sertifika programına diledikleri sertifika döneminde kayıt yenileme işlemi yaparak devam edebilirler.

Program Ücreti

1400 TL (KDV Dahil)

Ders Müfredatı


Makâm ve Terkîb Kavramları

Pencgâh-ı Asl, Rehâvî, Mâhûr-ı Sagîr, Mâhûr-ı Kebîr, Zâvil, Gerdâniyye, Tâhir-i Sagîr, Tâhir-i Kebîr, Baba Tâhir


Necd-i Hüseynî, Muhayyer (Birinci ve İkinci Nevî), Dilnişin, Gül'izâr, Dilkeşhâverân, Hüseynî-Aşîrân, Dilkeşîde

Segâh-Mâye, Dügâh-Mâye, Râst-Mâye, Sâzkâr, Hûzi, Evc, Hisâr-ı Kadîm, Hisârek veya Evc-Hûzi, Beste-i Hisâr

Bayâtî (Birinci ve İkinci Nevî), Isfahân (İkinci Nevî), Isfahânek-i Cedîd, Beste-Isfahân, Sultânî Irâk, Sultânî Isfahân, Isfahân (Birinci Nevî), Isfahânek (Birinci ve İkinci Nevî)Müsteâr, Rûy-i Irâk, Yegâh veya Lâlerûh, Nühüft veya Nevâ-Aşîrân, Nevrûz-ı Acem, Nevrûz-ı Sultânî, Acem Yegâhı, Nevâ-Kürdî, Gerdâniyye-Kürdî, Hüseynî-Kürdî, Muhayyer-Kürdî (Birinci Nevî), Acem-Kürdî

Hicâz-ı Rûmî, Uzzâl, Nühüft-i Kadîm, Muhayyer-Hicâz, Evc-Horâsân (Evc-Hicâz), Hümâyûn, Şehnâz, Zengûle, Hicâzeyn, Aşîrânek, Şeref-i Hamîdî veya Şerefnümâ, Hicâz-Aşîrân, Râhatü'l-ervâh

Hisâr, Vech-i Şehnâz, Bend-i Hisâr, Arabân (Birinci ve İkinci Nevî), Karcığar, Bayâtî-Arabân, Arabân-Kürdî veya Zevk u Tarâb

Hüzzâm, Sûznâk (Birinci ve İKinci Nevî), Hicâzkâr, Şevk-i Dil, Nihâvend-i Kebîr, Neveser, Şedd-i ArabânTarz-ı Cihân, Anberefşân

Acem-Aşîrân, Ferâhfezâ, Sultânî Yegâh, Tarz-ı Cedîd, Bûselik-Aşîrân, Büzürg, Mâhûr-ı Kebîr-i Kadîm, Mâhûrek

Acem-Bûselik, Evc-Bûselik, Nevâ-Bûselik, Tâhir-Bûselik, Muhayyer-Bûselik, Gerdâniyye-Bûselik, Mâhur-Bûselik, Hicâz-Bûselik, Şehnâz-Bûselik, Hisâr-Bûselik, Sûz-i Dil, Pencgâh-ı Zâid, Pesendîde, Nişâbûrek, Ferâhnâk

Revnâknümâ, Evcârâ, Çargâh (İkinci Nevî) Kûçek, Bestenigâr, Sipihr, Canfezâ veya Sabâ-Aşîrân), Sabâ-Zemzeme veya Zemzeme, Bayzan Kürdî, Kûçek-ZEmzeme, Hicâz-Zemzeme, Isfahân-Zemzeme, Sabâ-yı Muharrik, Sünbüle, Sünbüle-i Kadîm, Safâ, Muhayyer-Sünbüle, Muhayyer-Kürdî (İkinci Nevî)

Derslerden Örnekler

Temel Makam Müziği Teorisi

Dr. Serkan Günalçin

Programın Genel Profili

Programda Video ve Online dersler bulunmaktadır. Bunun yanında dijital materyaller yer almaktadır.

Programa kayıt yaptıran öğrenciler; video derslerin yanı sıra e-kitaplardan ve PDF formatında hazırlanmış ders notlarından ve her konudan sonra yapılan mini testlerden yararlanarak sınavlarına hazırlanabileceklerdir.

Dersler Sanal Sınıf ortamında yapılacaktır. Ders müfredatına göre ders videoları takip edilecektir.

Sanal Sınıf ortamı en az 5 kişilik olacaktır. 

Kimler Katılabilir

Makâm teorisinin öğrenilebilmesi için öğrencinin perde okuma yani solfej veya porte üzerindeki nota isim bilgisine sahip olması gerekir.

Programın Amacı ve Öğrenme Çıktıları

Program, Türk mûsikîsi perde ve makâm anlayışını, gelenekli ve günümüz bakış açısıyla değerlendirerek karşılaştırmalı ele almayı amaçlamaktadır.

Programı tamamlayan öğrenciler, Perde, Aralık, Âhenk, Makâm ve Terkîb konularında bilgi sahibi olurlar. Makâm müziğini gelenekli yönüyle öğrenir ve Makâm analizi yapabilirler.

Öğretim Materyalleri ve Öğrenme Süreci

Makâm Müziği Teorisi Programı iki kurdan oluşmaktadır. Her kurun süresi 12 haftadır. Her konuya ait Video ve ders notları bulunmaktadır. Toplamda 255 dk (4 Saat) Video ders bulunmaktadır. Ders malzemelerine 7/24 erişilebilmektedir.

Her dersten sonra minik testler yapılmaktadır.

Her hafta, iki ders süresi (40+40=80 dakika) olmak üzere toplamda 12 adet (24 Saat) Eş Zamanlı ders yapılacaktır. Eş zamanlı dersler. Google Meet üzerinden sürdürülecektir. Kaydolurken verilen gmail e-posta adresine ders linkleri gönderilecektir. Yapılan dersler tekrar seyredilebilecektir.

Dersin başladığı hafta ayrıca eş zamanlı tanıtım dersi yapılacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme

"Makam ve Terkîb Teorisi" e-Sertifika Programından başarılı olmak için sınavda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekmektedir.

Öğrencinin başarılı olabilmesi, programda verilen konuları dikkatli takip etmesiyle gerçekleşecektir. Buna göre öğrencinin programı tamamlayabilmesi için temel olarak;

1. Türk Müziğinde Perde ve Aralık çeşitlerini,

2. Perdelerin porte üzerindeki yerlerini,

3. AEU sistemi ile Gelenekli Sistem arasındaki farkları,

3. Âhenk kavramı ve çeşitlerini,

4. Göçürme,

5. 17 makâmı

genel hatlarıyla bilmesi gerekmektedir.

Başarılı olan katılımcılar, programa ait “Sertifika” almaya hak kazanacaklardır. Başarılı olamayan katılımcılar izleyen sertifika dönemlerinde kayıt yenileme yapabilir. Kayıt yenileme işlemi yapmak için herhangi bir süre sınırlaması yoktur, bireyler başarısız oldukları sertifika programına diledikleri sertifika döneminde kayıt yenileme işlemi yaparak devam edebilirler.

Program Ücreti

1200 TL (KDV Dahil)

Ders Müfredatı


Türk Müziğinde Perde ve Aralık Kavramı

Tam Perdeler ve Aralarında Oluşan Aralıklar

Nîm Perdeler ve Aralarında Oluşan Aralıklar

Değiştirici İşaretler

Perdelerin Porte Üzerinde Gösterilmesi

24 Sesi Elde Etmenin Yolları


Âhenk Kavramı ve Çeşitleri

Göçürme

AEU Sistemi, Gelenekli Sistem ve Yeni Değiştirici İşaretler

Seyir, Makâm ve Terkîb Kavramı

Râst ve Uşşâk (Dügâh-ı Kadîm) MakâmlarıNevâ ve Hüseynî Makâmları

Segâh, Irâk ve Aşîrân Makâmları

Çargâh (Birinci Nevî) ve Acem Makâmları

Irâk ile Segâh Makâmları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Kürdî ve Hicâz Makâmları

Nikrîz ve Nihâvend Makâmları

Bûselik ve Sûz-i Dilârâ Makâmları

Bûselik ile Nihâvend Makâmları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Nişâbûr ve Sabâ Makâmları

Derslerden Örnekler